Restream

Доколку сакате да го реемитувате нашиот канал истото можете да го направите преку следниве информации::

 

  • Држава / Country: Македонија / Macedonia
  • Жанр / Genre: Музички / Music
  • Име на каналот / Name of the channel: Стар Фолк Македонија / Star Folk Macedonia
  • Линк / Link: https://live.muzickatv.mk/live/StarMusic.m3u8
  • Претплата / Subscribe: Бесплатен / Free
  • Платформа: Интернет / Internet