Restream

Доколку сакате да го реемитувате нашиот канал истото можете да го направите преку следниве информации::

Стар Фолк телевизија 1 канал

 • Држава / Country: Македонија / Macedonia
 • Жанр / Genre: Музички / Music
 • Име на каналот / Name of the channel: Стар Фолк Телевизија 1 канал
 • Линк / Link: https://live.muzickatv.mk/live/StarMusic.m3u8
 • Претплата / Subscribe: Бесплатен / Free
 • Платформа: Интернет / Internet

 

Стар Фолк телевизија 2 канал

 • Држава / Country: Македонија / Macedonia
 • Жанр / Genre: Музички / Music
 • Име на каналот / Name of the channel: Стар Фолк Телевизија 2 канал
 • Линк / Link: https://live.muzickatv.mk/live/StarMusic2.m3u8
 • Претплата / Subscribe: Бесплатен / Free
 • Платформа: Интернет / Internet