Tука можете да поднесете барање за иземање на вас како музичка група или самостоен музичар со поднесување на документ кој го потврдува вашиот идентитет или писмено барање со што ќе бидете отстранети од нашата програма.

12 + 13 =