Ценовник

Стар фолк телевизија

 

Рекламата се наплаќа по секунда. Цената е изразена во денари и евра 

1 секунда – 50 денари / 0.81 euro ,  независно од бројот на емитувања, максимум 12 во еден ден.

Бројот на емитувања се договараат со нас и бројот на емитување не смее да надминува 12 емитувања на ден или едно емитување на час.

Минималната должина на еден видео спот е 5 секунди.

За посебни услови и барање се договорате со нас.

Контакт емаил: starfolktelevizija@gmail.com