Чет

Како да го промените никот?
Кликнете на никот долу лево од четот

Кликнете во новоотворениот прозорец на иконката што личи на пенкало/молив…

Потоа внесете го новиот ник во новоотворениот прозорец и на крај кликнете на ок за потврда

За да го регистрирате вашиот ник користете ја следнава команда:

/msg nickserv register YourPassword your@email.address.com

За идентификација користете ја следнава команда:

/msg nickserv identify YourPassword